Polityka prywatno艣ci

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZ膭DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 zwane dalej RODO w odniesieniu do danych osobowych U偶ytkownik贸w jest:

BardoMed Sp. z o.o
Adres: ul. Konecznego 6/66; 31-216 Krak贸w
e-mail: biuro@bardomed.pl
tel: 721 12 13 14聽

Firma wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000491105. Firma ma nadane numery ewidencyjne: NIP: 9452176937, REGON: 23001139.

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Podanie danych osobowych, a tak偶e zgoda na ich przetwarzanie s膮 ca艂kowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyrazi艂 zgod臋. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zam贸wienia mo偶e by膰 niemo偶liwe.
 2. Administrator zapewnia bezpiecze艅stwo przekazanych danych oraz realizacj臋 uprawnie艅 U偶ytkownik贸w, wynikaj膮cych z rozporz膮dzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 偶膮dania ich ca艂kowitego usuni臋cia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu mo偶na skorzysta膰 z funkcji w programie sklepu, aktualizacji danych konta u偶ytkownika lub wys艂a膰 zg艂oszenie (np. na podany adres e-mail) z okre艣leniem 偶膮dania wprowadzenia zmian lub usuni臋cia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwo艂ania swojej zgody w ka偶dym momencie.
 4. ADMINISTRATOR mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych U偶ytkownika wy艂膮cznie w przypadkach wskazanych przez obowi膮zuj膮ce przepisy, w szczeg贸lno艣ci je偶eli U偶ytkownik nie uregulowa艂 wszystkich nale偶no艣ci wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe U偶ytkownik贸w, przetwarzane s膮 w celu nawi膮zania, ukszta艂towania, zawarcia, zmiany lub rozwi膮zania Umowy pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.
 6. U偶ytkownik mo偶e otrzymywa膰 informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), je艣li wyrazi na to zgod臋. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania informacji handlowych.
 7. Zapewniamy, 偶e nasza firma przestrzega polityki bezpiecze艅stwa danych osobowych. Dane osobowe s膮 u nas bezpieczne i dok艂adamy wszelkich stara艅, aby poziom ten systematycznie by艂 coraz wy偶szy.
 8. Dane osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgod膮 U偶ytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 9. W celu realizacji umowy i dostarczenia zam贸wionych produkt贸w oraz przes艂ania korespondencji do klienta dane mog膮 by膰 przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 10. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produkt贸w konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imi臋, adres do wysy艂ki produkt贸w, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 11. W przypadku sprzeda偶y produkt贸w poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produkt贸w do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy艂ki s膮 przekazywane firmom zawodowo trudni膮cym si臋 dostarczaniem przesy艂ek - w szczeg贸lno艣ci Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesy艂ki do dostarczenia.
 12. Dane osobowe s膮 przetwarzane wy艂膮cznie przez okres niezb臋dny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla kt贸rego zgoda by艂a udzielona.
  • dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstaw膮 przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), kt贸ry zosta艂 zaakceptowany przez U偶ytkownika. Dane te b臋dziemy przetwarza膰 tak d艂ugo dop贸ki U偶ytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze艅,
  • dane w dokumentach sprzeda偶y - przez okres wymagany przepisami o ksi臋gowo艣ci,
  • adres e-mail wykorzystywany do rozsy艂ania biuletynu informacyjnego - przez okres wa偶no艣ci zgody u偶ytkownika. Zgoda mo偶e by膰 cofni臋ta w ka偶dej chwili,
  • dane adresowe wykorzystywane do przesy艂ania informacji marketingowej dotycz膮cej us艂ug w艂asnych Administratora - (podstaw膮 przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. RODO). Dane te b臋dziemy przetwarza膰 tak d艂ugo, dop贸ki U偶ytkownik nie z艂o偶y sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
  • po tym okresie s膮 usuwane
 13. Klientowi przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (UODO) je偶eli ma zastrze偶enia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycz膮ca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka okre艣la zasady tworzenia, przechowywania i dost臋pu do informacji na urz膮dzeniach U偶ytkownika za pomoc膮 plik贸w Cookies w celu zrealizowania drog膮 elektroniczn膮 us艂ug 偶膮danych przez U偶ytkownika.

I. Postanowienia og贸lne
 1. Administrator w celu 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dost臋p do wybranych informacji w urz膮dzeniach U偶ytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najcz臋艣ciej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz膮dzeniach U偶ytkownika, kt贸re s膮 wykorzystywane w j臋zykach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i u偶ytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urz膮dzeniach u偶ytkownika mog膮 pochodzi膰 zar贸wno z systemu Administratora (tzw. Cookies w艂asne) jak i te偶 z zewn臋trznych program贸w nadzoruj膮cych komunikacj臋 w internecie (tzw. Cookies zewn臋trzne np. pochodz膮ce z serwis贸w Google i innych).
 4. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ograniczenia lub wy艂膮czenia dost臋pu plik贸w cookies do swojego Urz膮dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu b臋dzie mo偶liwe, poza funkcjami, kt贸re ze swojej natury wymagaj膮 plik贸w cookies.
II. Cele stosowania cookies
 1. Ciasteczka i podobne technologie u偶ywane s膮 w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomi臋dzy po艂膮czonymi komputerami. Maj膮 one bardzo szerokie zastosowanie: pomagaj膮 dostosowa膰 zawarto艣膰 strony ustawie艅 w komputerze odbiorcy, zapami臋tuj膮 preferowany wygl膮d strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniaj膮 wykonanie przez u偶ytkownika kilku etapowych czynno艣ci (np. dodania artyku艂u, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mog膮 te偶 by膰 wykorzystywane do dopasowania wy艣wietlanych reklam do zainteresowa艅 odwiedzaj膮cych witryny. Mo偶na powiedzie膰, 偶e technologia 鈥瀋iasteczek鈥 jest niezb臋dna do prawid艂owego wy艣wietlania stron interaktywnych.
 2. Opr贸cz ciasteczek wysy艂anych ze strony z kt贸ra si臋 艂膮czymy, pliki cookies mog膮 by膰 wysy艂ane tak偶e z serwer贸w stron, do kt贸rych si臋 odwo艂uj膮, np. Google, YouTube czy serwisy spo艂eczno艣ciowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najog贸lniej mo偶emy podzieli膰 Cookies na dwa typy plik贸w:
  1. cookies sesyjne: s膮 przechowywane na Urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane z pami臋ci Urz膮dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika,
  2. cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na Urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie Urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z Urz膮dzenia U偶ytkownika. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies s膮 bezpieczne dla u偶ytkownika. Przy prawid艂owym ich stosowaniu nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do Urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego. Pliki te pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez U偶ytkownika. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na Urz膮dzeniu (jest ograniczony) oraz przypisan膮 warto艣膰 (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadz膮 偶adnych danych osobowych, w tym nazwisk i adres贸w e-mail.
 6. Ka偶dy u偶ytkownik mo偶e zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce ciasteczek w u偶ywanej przez siebie przegl膮darce, w tym zupe艂nie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 ich zapisywania. Je艣li u偶ytkownik nie wy艂膮cza mo偶liwo艣ci zapisywania ciasteczek pochodz膮cych z r贸偶nych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyra偶a zgod臋 na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.
 8. Sposoby opisuj膮ce wy艂膮czenie lub zmian臋 ustawie艅 dla najpopularniejszych przegl膮darek internetowych:
  1. Google Chrome - domy艣lne ustawienia przegl膮darki Google Chrome zezwalaj膮 na przechowywanie cookies. Aby zmieni膰 ustawienia nale偶y:
   • klikn膮膰 w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybra膰 opcj臋 "Ustawienia",
   • klikn膮膰 w "Poka偶 ustawienia zaawansowane" na dole strony,
   • wybra膰 opcj臋 "Ustawienia tre艣ci" w opcjach "Prywatno艣膰",
   • aby wprowadzi膰 specjalne ustawienia dla danego serwisu nale偶y klikn膮膰 w "Zarz膮dzaj wyj膮tkami" i wybra膰 w艂asne ustawienia dla witryn,
   • aby zatwierdzi膰 zmiany nale偶y klikn膮膰 w przycisk "Gotowe".
  2. Microsoft Internet Explorer - Domy艣lne ustawienia przegl膮darki Microsoft Internet Explorer zezwalaj膮 na przechowywanie plik贸w cookies, ale blokuj膮 pliki, kt贸re mog膮 pochodzi膰 z serwis贸w niestosuj膮cych polityki prywatno艣ci. Aby zmieni膰 ustawienia nale偶y:
   • klikn膮膰 w menu "Narz臋dzia" i wybra膰 "Opcje Internetowe",
   • wybra膰 zak艂adk臋 "Prywatno艣膰",
   • za pomoc膮 suwaka okre艣li膰 偶膮dany poziom ustawie艅 (najwy偶szy blokuje cookies ca艂kowicie, najni偶szy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox - domy艣lne ustawienia przegl膮darki Mozilla Firefox zezwalaj膮 na przechowywanie plik贸w cookies. Aby zmieni膰 ustawienia nale偶y:
   • klikn膮膰 w menu "Narz臋dzia" (w innych wersjach: klikn膮膰 przycisk "Firefox") i wybra膰 "Opcje",
   • nast臋pnie wybra膰 zak艂adk臋 "Prywatno艣膰" i zaznaczy膰 偶膮dane ustawienia,
   • aby wprowadzi膰 specjalne ustawienia dla danego serwisu nale偶y klikn膮膰 w "Wyj膮tki" i wybra膰 w艂asne ustawienia dla witryn,
   • zatwierdzi膰 zmiany za pomoc膮 przycisku "OK".
  4. Opera - domy艣lne ustawienia przegl膮darki Opera zezwalaj膮 na przechowywanie plik贸w cookies. Aby zmieni膰 ustawienia nale偶y:
   • klikn膮膰 w "Preferencje", wybra膰 opcj臋 "Zaawansowane", a nast臋pnie "Ciasteczka";
   • zaznaczy膰 偶膮dane ustawienia,
   • aby wprowadzi膰 specjalne ustawienia dla danego serwisu nale偶y wej艣膰 na wybran膮 stron臋 internetow膮, klikn膮膰 na niej prawym przyciskiem myszy, wybra膰 polecenie "Preferencje dla witryn" i przej艣膰 do karty "Ciasteczka" a nast臋pnie wprowadzi膰 po偶膮dane ustawienia,
   • zatwierdzi膰 zmiany za pomoc膮 przycisku "OK".
  5. Safari - domy艣lne ustawienia przegl膮darki Safari zezwalaj膮 na przechowywanie plik贸w cookies. Aby zmieni膰 ustawienia nale偶y:
   • w menu "Safari" wybra膰 opcj臋 "Preferencje",
   • klikn膮膰 ikon臋 "Prywatno艣膰",
   • zaznaczy膰 偶膮dane ustawienia,
   • aby wprowadzi膰 specjalne ustawienia dla danego serwisu nale偶y klikn膮膰 w "Szczeg贸艂y" i wybra膰 w艂asne ustawienia dla witryn.
 9. Je偶eli zdecydujesz si臋 na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b臋dzie mo偶liwe korzystanie z niekt贸rych tre艣ci i us艂ug udost臋pnianych w naszych witrynach, w szczeg贸lno艣ci wymagaj膮cych logowania i p贸藕niej zrealizowania na przyk艂ad transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wy艂膮czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo偶liwo艣ci przegl膮dania stron w wi臋kszo艣ci witryn.
 10. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.
 11. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e technologia Cookies jest wykorzystywana przez haker贸w do infekowania komputer贸w i wprowadzania z艂o艣liwego oprogramowania. Technologia Cookies, kt贸ra ma zapewni膰 prawid艂ow膮 komunikacj臋 z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochron臋 przed takim atakiem jak i te偶 innymi formami pr贸b hakerskich powinien zawsze stanowi膰 przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.